ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA

WWW.SALF.CZ

   Program semináře – Onkologické a neonkologické indikace jmelí

Seminář- workshop    Onkologické a neonkologické indikace  jmelí     26-27.1.2018   v  Brně

s  MUDr. Thomasem   Meissermannem –   interním lékařem z Vídně a  předsedou antroposofické společnosti  v Rakousku.

Pracuje   jako  šéflékař na interním oddělení  fakultní nemocnice  Víden ,v privátní  anthroposofické ordinaci  a  je docentem   v postgraduálním  anthroposofickém  vzdělávání   v Rakousku.

https://www.internist-ganzheitsmedizin.at/

Seminář byl koncipován  v komorním přátelském duchu do  20  účastníků a je brán zřetel i  na kolegy, kteří  dosud  nemají znalosti  v antroposofické medicíně .

Místo konání  :  Gymnázium Mojmírák ,  Mojmírovo  náměstí  10,  Královo Pole,  BRNOJmelí a Heleborus prevence a léčba onkologických onemocnění.

  • 18. a 19. ledna 2019 – kongresové centrum hotelu ILF, Budějovická 15/743, Praha 4

Hlavní přenášející Dr. med. Johaness Wilkens

    Extrakty ze jmelí z různých stromů se osvědčují jako vynikající léčiva v terapii nádorových onemocnění, jak přesvědčivě dokládají studie a kazuistiky. Léčba jmelím se používá po celé Evropě, nejvíce však ve  Švýcarsku, Německu a Rakousku na klinikách, univerzitních nemocnicích i v ordinacích lékařů a je hrazena u onkologických pacientů zdravotními pojišťovnami. Klinické zkušenosti ukazují, že ve spojení s konvenční léčbou je možno u onkologických pacientů významně zvýšit podíl vyléčených, nebo minimálně prodloužit délku a kvalitu života. Jmelí  nejintenzivněji  projeví svou sílu, když strom, na němž roste a z nějž  čerpá živiny, podobá svým charakterem nemocnému člověku.
    Dr. Wilkens, vynikající znalec této oblasti, léčbu jmelím významně rozvinul. Na semináři představí 13 druhů jmelí ve spojení se stromem a člověkem. Diferencovaná a individuální aplikace preparátů se jmelím může zřetelně zvýšit šance pacientů na vyléčení. Rozhodující význam pro výběr správného preparátu ze jmelí je typologická shoda, která vyplývá  z analogie mezi stromem a člověkem.
    Preparáty se jmelím  se velmi úspěšně používají také preventivně při riziku vzniku rakoviny a u pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou, u geneticky podmíněných typů rakoviny a také při různých degenerativních chorobách a chronických infekčních onemocnění jako je např. borelióza.
    Český překlad knihy dr. Wilkense

„Jmelí – velký pomocník při léčbě rakoviny“ který byl uveden na trh na symposiu: „Integrativní medicína v onkologii“

DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI PŘEDEPISOVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ ZE JMELÍ

hotel ILF Praha,  Budějovická 15/743, Praha 4

6.4. 2019