ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA

WWW.SALF.CZ

Věda a výzkum

Od svého vzniku byla antroposofická medicína založená na vědeckém přístupu. Základní výzkum, observace a klinické studie jsou pilíři, na kterých stojí hodnocení účinnosti anthroposofické terapie. Jedná se o jednotný, postupně se vyvíjející vědecký systém. Stejně jako v konvenční medicíně, i zde se vyvíjely postupem času metodologické přístupy – od popisů ojedinělých případů, retrospektivních studií zkoumáním dokumentace a jednoduchých kohortových studií, až po složité prospektivní, randomizované, kontrolované studie. Současná antroposofické medicína používá široké spektrum designů vědeckých studií. 

V konvenční medicíně je osobní zkušenost lékaře metodologicky vyčleněna z výzkumu. Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie nahrazují ve výzkumu rozhovor mezi pacientem a lékařem a znemožňují svým zevšeobecňujícím experimentálním charakterem zkoumat přirozené podmínky, v nichž se odehrává léčba. Antroposofické medicína proto hledá nové možnosti, jak zhodnotit účinnost léčby. 

Hledá a rozvíjí nové vědecké metody, které lépe odpovídají reálné situaci a individuálnímu charakteru léčby. Například byla vypracována metodika tzv. Cognition-Based Medicine (CBM http://www.ifaemm.de/G2_cog.htm), která rozšiřuje postupy Evidence-Based Medicine (EBM, Medicíny založené na důkazech) o možnost zhodnocení účinnosti léčby na individuální situace u jednoho konkrétního pacienta (tzv. single case study). Využitelnost tohoto přístupu překračuje hranice vysoce individualizované anthroposofické a homeopatické léčby. Nachází také uplatnění všude tam, kde není možné použít z etických nebo jiných důvodů design dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie jako zlatého standardu EBM (například v chirurgii, rehabilitačním lékařství nebo v psychoterapii). Dosud bylo založeno několik samostatných výzkumných institucí. Probíhají projekty vzájemné spolupráce několika univerzit v členských státech EU a Švýcarsku.  
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
ARCIM (Academic Research in Complementary and Integrative Medicine)Im Haberschlai 7, 70794 Filderstadt, DeutschlandTel: +46 711 77030web: www.arcim-institute.de 

Carl Gustav Carus-InstitutAm Eichhof 30, 75223 Niefern-Öschelbronn, DeutschlandTel: +49 7233 68410, Fax: +49 7233 68413 web: www.carus-institut.de 

Forschungsinstitut Berlin HavelhöheKladower Damm 221, 14089 Berlin, Deutschlandweb: www.fih-berlin.de 

The Integrative Care Science CenterDirector: Assoc. Prof. Dr. Torkel FalkenbergTel: +46 (0) 8-554 80 500web: www.integrativecare.se/en/research 

IFAEMM (Institut für angewandete Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie)Zechenweg 6, 79111 Freiburg im Breisgau, Deutschlandweb: www.ifaemm.de 

Institut für klinische ForschungHardenbergstr. 20, 10623 Berlin, Deutschlandweb: www.ikf-berlin.de 

Institut HisciaKirschweg 9, Postfach 816, 4144 Arlesheim, SchweizTel: + 41 61 706 72 72, Fax: + 41 61 706 72 00web: www.hiscia.ch 

Forschungsabteilung der Klinik Arlesheim Bereich ForschungPfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim, Schweizweb: www.klinik-arlesheim.ch/de/forschung 

IKOM (Das Institut für Komplementärmedizin)Universität Bern, Inselspital, 3010 Bern, Schweizweb: www.ikom.unibe.ch 

Louis Bolk InstituutHoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen, Niederlandeweb: www.louisbolk.nl 

Paracelsus-Spital RichterswilBergstrasse 16, 8805 Richterswil, Schweizweb: www.paracelsus-spital.ch 

Universitätsklinikum Freiburg Zentrum für NaturheilkundeBreisacher Str. 115b, 79106 Freiburg, DeutschlandTel: +49 761 270 83220, Fax: +49 761 270 83230 

Universität Witten-Herdecke Lehrstuhl für Medizintheorie und KomplementärmedizinGerhard-Kienle-Weg 4 58313 Herdecke, DeutschlandTel.: +49-2330-62-3935, Fax: +49-2330-62-3358web: www.uni-wh.de/gesundheit/forschung-gesundheit/forschungszentren 

VYBRANÉ PUBLIKOVANÉ STUDIE