ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA

WWW.SALF.CZ

Texty pro členy a účastníky

Ita WegmanPeter Selg25.3.2015
Psychosomatika – vztah k endokrinnímu a autonomnímu nervovému systémuGuus van der Bie4.4.2014
Úvodní průpověďRudolf Steiner
Léčivky z čeledi liliovitých Cliff Kunz, Silvia Torriani 15.5.2015
Pacient – diagnóza – metodický úvod, práce ve skupinách Guus van der Bie 4.4.2014
Lukášovo evangeliumMichaela Glöckler26.3.2015