ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA

WWW.SALF.CZ

Společnost antroposofických lékařů a farmaceutů SALF

 Připravuje tříleté postgraduální vzdělávání pro lékaře a farmaceuty

ÚVOD DO ANTROPOSOFICKÉ MEDICÍNY

více v letáku


Praha, Brno – listopad 2020 – červen 2024

Charakteristika vzdělávání
Studium bude rozděleno do čtyř prodloužených víkendů za rok. Bude obsahovat teoretické přednášky, praktickou práci s pacientem a vlastní zkušenosti s terapiemi. Studium je určené primárně lékařům a farmaceutům. Zúčastnit se mohou také zdravotní sestry, fyzioterapeuti a psychologové a studenti těchto oborů.

MUDr.Andrea Málková
MUDr. Michaela Wimmerová
MUDr. Peter Jasný