ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA

WWW.SALF.CZ

K pramenům zdraví

Od roku 2010 probíhá v Českém Krumlově každoroční týdenní odborná konference úvodu do antroposofické medicíny pro lékaře, zdravotníky, terapeuty, učitele a ostatní pomáhající povolání.

Dopolední praktická cvičení a večerní přednášky jsou pro všechny profese společné – rozvíjejí schopnosti vnímání, cítění a nepředpojatého myšlení, potřebné pro diagnózu i terapii, resp. týkají se celistvého a autentického poznání podstaty člověka. 

Odpolední pracovní skupiny jsou specializovány dle jednotlivých profesí. Některé jsou ryze odborné a pro ostatní povolání uzavřené. Jiné jsou specializované, ale otevřené i zájemcům z jiných povolání. (To je vždy uvedeno u sylabů jednotlivých pracovních skupin).