ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA

WWW.SALF.CZ

AKADEMIE MILOŠE BRABÍNKA

poskytuje postgraduální vzdělání v oboru ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA. Studium v rozsahu 750 vyučovacích hodin vede kolegium 55 lektorů (lékařů, farmaceutů, terapeutů) z České republiky, Slovenska, Švýcarska, Nizozemí, Rakouska a Německa. Účastníci z řad lékařů mají možnost získat mezinárodní certifikát „Antroposofický lékař“ udělovaný Lékařskou sekcí v Goetheanu, ve Švýcarsku. První tříletý cyklus v letech 2012/15 dokončilo více než 50 účastníků.
Studium je certifikováno Medicínskou sekcí Svobodné vysoké školy Goetheanum, Basel Dornach. Garantem celého vzdělávání je internista a primář Martin Günther Sterner, který přednáší a vede semináře po celém světě a je autorem unikátní metody vzdělávání v antroposofické medicíně.
CÍLE, ÚČASTNÍCI, PRŮBĚH STUDIA
Tříletý kurz nabízí fundovaný úvod do antroposofické medicíny. Studium se koná vždy osmkrát ročně ve formátu prodlouženého víkendu (od pátečního rána do nedělního poledne).
V každém roce je plánována návštěva některé antroposofické kliniky v Německu či Švýcarsku. V rámci vzdělávání 2012/15 studenti navštívili Filderklinik u Stuttgartu, kliniku v Lauchhammeru, Ita Wegman Klinik a Lukas Klinik v Arlesheimu ve Švýcarsku, Weledu Schwäbisch Gmünd v Německu a Weledu v Arlesheimu, Walu v Eckwäldenu, Hiscii v Arlesheimu a v Goetheanu v Dornachu a dvě soukromé praxe v Berlíně.
Interdisciplinární následné studium je určené primárně lékařům a farmaceutům, je otevřené i pro psychology, terapeuty, zdravotní sestry, případně studenty těchto oborů ze závěrečných ročníků. Studium je od počátku koncipované jako mezinárodní, počítáme s účastníky z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa.
Přednášky probíhají v češtině a němčině, vždy je zajištěn překlad.
OBSAH A METODIKA
Jednotlivé vzdělávací jednotky (víkendy) jsou vždy tématicky zaměřené a vede je jeden z lékařů. V průběhu každého víkendu si s ohledem na dané téma společně vypracujeme základní diagnostické a terapeutické principy až k jejich konkrétnímu využití. Stěžejním prvkem každé vzdělávací jednotky je demonstrace konkrétního, přítomného pacienta.
STUDIUM ZAHRNUJE MIMO JINÉ TYTO PRVKY
  • pravidelná demonstrace pacienta
  • pozorování přírodních jevů, procesů a chorob goetheanistickou metodou
  • strukturovaná práce na odborném antroposofickém medicínském textu (Steiner, Wegmann: „Základy pro rozšíření léčebného umění“)
  • praktická ukázka výroby přírodních léčiv pod vedením farmaceuta
  • teorie a praktické využití antroposofických terapií (léčebná eurytmie, antroposofická arteterapie, rytmické masáže, zevní terapie, biografická psychoterapie a další)
  • rozhovory k etickým otázkám
  • podněty k vnitřní práci a vývoji lékaře a terapeuta
  • filozofické a spirituální aspekty péče o pacienta